Djurgården
Start
Om Djurgården i Linköping

Vision om hållbarhet

Linköpingssamtalet

Teknik, energi, miljö

Cykel, kollektivtrafik, bilpooler

Djurgårdens Centrum

Djurgårdens C prekvalificering

Forum - Åsiktstorget

Kontakt

Djurgården in English
Djurgården - ny stadsdel i Linköping

Välkommen till Djurgården i Linköping!

Linköpings kommun planerar för den nya stadsdelen Djurgården, där ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling ska stå i fokus. Den nya stadsdelen kommer att inrymma totalt 3000-5000 bostäder, 200 000-300 000 kvm kontor samt ca 30 000 kvm handel.

Först ut på Djurgården i Linköping är det nya stadsdelscentret, med butikscentrum, skola, sporthall, vårdcentral m.m. och 1300-1700 bostäder. Kommunen planerar för byggstart 2010! 

Se filmen: "Djurgården i Linköping - Framtidens Stad"
Mer om Djurgården i Linköping
Djurgårdens Centrum
Djurgårdens Centrum - prekvalificeringDJURGÅRDENS CENTRUM PREKVALIFICERING
Linköpings kommun inbjuder exploatörer och byggherrar att komma med förslag till projekt för område B, Djurgårdens Centrum
(2008-06-30).

LINK-LINK I DRIFT PÅ DJURGÅRDEN
Kollektivtrafikens nya stomlinje Resecentrum-US-Garnisonen-Djurgården-Universitetet-Mjärdevi är nu i drift på den nya bussgatan.(2006-06-15)

TEKNISKA SYSTEM OCH ENERGIKRAV
Kommunen har nu specificerat krav på tekniska system och energisnålt byggande på Djurgården (2008-06-09).

VÄRLDENS BÄSTA SKOLA
Världens bästa skola, dagis och omsorg - är det möjligt på Djurgården i Linköping?
(2008-06-09)

BUTIKSCENTRUM PÅ DJURGÅRDEN
Steen & Ström AB, som bland annat utvecklar Hageby centrum i Norrköping, har tecknat ramavtal med Linköpings kommun om att utveckla det nya handelscentrat för stadsdelen Djurgården. (2007-06-15)

ÅSIKTSTORGET
Säg din mening online om planeringen av Djurgården!